Cementol Mikrosilika

Domieszka mineralna do betonu i zaprawy, SIST EN 13263 - 1
CEMENTOL Mikrosilika nadaje się do produkcji specjalnego betonu o wysokiej wytrzymałości i gęstości o znacznie poprawionej wodoszczelności i odporności chemicznej, obowiązkowe zastosowanie superplastyfikatora.
Pakowanie

Torba: 9,5 kg

Zakres zastosowania

Cementol Mikrosilika jest sproszkowaną, zagęszczoną bezpostaciową mikrokrzemionką, która ze względu na swoją dużą powierzchnię właściwą i właściwości utajonego cementu jest szczególnie odpowiednia do produkcji wysokiej jakości zapraw i betonów o wysokiej wytrzymałości, wodoszczelności i podwyższonej odporności na ścieranie i agresję chemiczną.

Dawka na masę cementu: 5 - 10 % (5 do 10 kg na 100 kg cementa) w zależności od pożądanych efektów.