Wizja i misja

Wizja

Wizją TKK d.d. jest utrzymanie wiodącej roli producenta domieszek do betonu i materiałów naprawczych, poliuretanowej pianki montażowej i uszczelniaczy na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, zwiększenie udziału sprzedaży pianki poliuretanowej na rynku europejskim i dotrzymanie kroku dziesięciu najlepszym producentom.

Misja

Podstawową misją jest wytwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów przyjaznych dla środowiska i ludzi.

Misją naszej firmy jest kontynuacja 70-letniej tradycji produkcji materiałów budowlanych oraz, przy zachowaniu stabilnego wzrostu, skutecznych działań, spełnieniu oczekiwań właścicieli i, w zgodzie ze środowiskiem, zwiększenie stopy zatrudnienia i standardu życia ludności w regionie działania firmy.


Dążymy do szybkiego reagowania i dostosowywania się do preferencji klientów. W ramach prowadzenia firmy w stylu TQM  utrzymujemy wysokie standardy pracy, jakości produktu i  wydajności. Te kluczowe punkty będą podstawą naszej ekspansji na wymagających rynkach zagranicznych.

Szczególny nacisk  kładziemy na optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz  wewnętrznych i zewnętrznych zasobów firmy. Powyższe zwiększy przewagę konkurencyjną firmy, co przełoży się również na zadowolenie jej pracowników i właścicieli. Konkurencyjność firmy będzie również widoczna w jej zdolności do maksymalizacji oczekiwań klientów.

Wszyscy pracownicy TKK d.d. poprzez uczciwość, inicjatywę, staranność i pełną odpowiedzialność zapewnią wypełnienie potrzeb klientów, celów firmy oraz jej właścicieli.