Sponsoring

TKK wspiera działalność organizacji sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju środowiska, w którym żyjemy i tworzymy.

Sponsorujemy:

  • Klub rowerowy Soča 
  • Stowarzyszenie biegaczy Bovec 
  • Klub piłkarski Tolmin 
  • Drużynę pożarniczą Srpenica 
  • Fundację Poti Miru w Posoczju 
  • Juniorksi klub piłkarski Oplast
  • Klub piłkarski Kobarid 
  • Towarzystwo sportowe  Boka 
  • Jaka Hvala  
  • Luka Božič