Kadry

W firmie TKK Srpenica d.d.  jesteśmy świadomi, że do osiągnięcia wyznaczonych celów potrzebujemy zdolnych, innowacyjnych, i zmotywowanych pracowników. Zawsze polegaliśmy na własnym rozwoju, naszej lokalnej wiedzy. Dlatego stale podnosimy poziom wiedzy naszej kadry poprzez szkolenia, kursy i konferencje, by zwiększyć potencjał całego zespołu, jak i poszczególnych pracowników.

Tworzymy środowisko umożliwiające rozwój osobisty. Wspólnie z pracownikami planujemy ich kariery, uwzględniamy ich indywidualne zainteresowania i nagradzamy za wyniki. W ten sposób wartość naszej firmy wyraża się poprzez uznanie znaczenia każdego, zarówno szefa, jak i operatora.

Wraz z odpowiednią organizacją pracy tworzymy wspierające i bezpieczne środowisko, w którym pracownicy są motywowani do osiągania swoich celów zarówno poprzez zachęty materialne, jak i niematerialne. Dzięki kompleksowej komunikacji zapewniamy, że pracownicy są świadomi rozwoju firmy i podzielają jej wspólne wartości i wizje. Zwiększamy lojalność załogi poprzez działania, które również poprawiają jakość ich życia prywatnego.