Jakość, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo i zapobieganie poważnym awariom

Integralna polityka systemu zarządzania obejmuje politykę w zakresie jakości, bezpieczeństwa procesów i zapobiegania poważnym awariom, a także działań związanych ze środowiskiem oraz bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. W TKK jakość rozumiemy jako zadowolenie naszych pracowników i przekraczanie oczekiwań klientów wobec naszych produktów i usług.
      Jednocześnie jesteśmy świadomi zarówno naszej krótkoterminowej, jak i długoterminowej odpowiedzialności wobec lokalnej społeczności i ogółu społeczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w wymogach dotyczących zapewniania bezpieczeństwa procesów, jak najmniejszego wpływu na środowisko oraz utrzymywania bezpiecznego i zdrowego obszaru pracy. Elementem zintegrowanej polityki jest ciągłe monitorowanie procesu realizacji wymiernych celów w określonych obszarach.
      TKK dokłada wszelkich starań, aby zapewniać bezpieczeństwo procesów w swojej działalności operacyjnej, a także troszczyć się o zdrowie pracowników zakładu i ludności przebywającej w jego okolicy, jak również dbać o ochronę środowiska. Naszym celem jest działanie bez poważnych awarii, które mogą być szkodliwe dla naszych pracowników, otoczenia i działalności gospodarczej.

      W naszej działalności wykorzystujemy materiały niebezpieczne, dlatego istnieje możliwość niekontrolowanego uwalniania tych materiałów z zakładu do otoczenia, gdzie mogą one powodować szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska. W związku z tym postanowiliśmy ustanowić i utrzymywać wysoki poziom ochrony przed nadzwyczajnymi zdarzeniami w zakładzie, dokładając wszelkich starań, aby im zapobiec i ograniczyć ich ewentualne skutki. Obowiązek ten znajduje odzwierciedlenie w niniejszej polityce, którą realizujemy przy wsparciu kierownictwa i dzięki współpracy wszystkich naszych pracowników. Niniejsza polityka jest przekazywana naszym kontrahentom i społeczeństwu.