Vizija i misija

Vizija

Vizija društva TKK d.o.o. je sačuvati vodeću ulogu proizvođača dodataka za beton i sanacionih materijala, poliuretanske montažne pjene i masa za brtvljenje na domaćem tržištu i tržištima jugoistočne Europe, povećati udio poliuretanske montažne pjene na europskom tržištu i držati korak u skupini deset najvećih proizvođača iz svojeg djelokruga.

Misija

Osnovna misija je izrada i promidžba kvalitetnih proizvoda koji ne pričinjavaju štetu čovjeku i okolišu.

Misija naše tvrtke je nastavak 70-godišnje tradicije proizvodnje građevinskih materijala, ispunjenje očekivanja vlasnika stabilnim rastom, razvojem i učinkovitim poslovanjem i obezbjeđenje povećanja stope zaposlenosti i osobnog standarda stanovništva u gornjem Posočju uz poštovanje okoliša.

I dalje ćemo se truditi obezbijediti brz odziv i prilagoditi se željama kupaca. U okviru TQM stila rukovođenja vodit ćemo i dalje računa o dosljednosti u radu, kvaliteti proizvoda i visokoj učinkovitosti. Ta polazišta bit će nam temelj prilikom prodora na zahtjevna inozemna tržišta.

Poseban naglasak bit će i dalje stavljen na optimalno korištenje suvremenih tehnologija i učinkovito korištenje unutarnjih i vanjskih resursa tvrtke. Sve to će omogućiti povećanje konkurentske prednosti tvrtke što će se odraziti i na zadovoljstvo zaposlenika i vlasnika. Konkurentnost tvrtke bit će vidljiva i u njenoj sposobnosti da u najvećoj mjeri ispuni očekivanja svih kupaca.

Svi zaposlenici u TKK d.o.o. će poštenim odnosom, inicijativnošću, marljivošću i svom odgovornošću obezbeđivati ostvarivanje želja kupaca, ciljeva društva i njegovih vlasnika.