Politika sustava ekološke sigurnosti za sprječavanje nesreća većih razmjera i smanjenje njihovih posljedica

TKK  d.o.o. se u svom poslovanju brine o tome da osigura procesnu sigurnost i zdravlje zaposlenih u postrojenju i stanovnika u okruženju, kao i zaštitu okoliša. Naš cilj je poslovanje bez većih nesreća koje bi mogle imati štetne posljedice na naše zaposlene, okoliš i naše poslovanje.

TKK  d.o.o. u svom radu rukuje opasnim tvarima i zbog toga postoji mogućnost da tijekom rada dođe do nekontroliranog ispuštanja tih tvari u okoliš, što bi moglo imati štetne posljedice za ljude i okruženje u kojem živimo. Zbog toga smo odlučni u tome da u radu uspostavimo i održimo visoku razinu zaštite od izvanrednih događaja tako što ćemo učiniti sve da ih sprječimo i smanjimo njihove posljedice, u slučaju da dođe do njih. Ova obveza se odražava u ovoj politici koju provodimo uz podršku rukovodstva i u suradnji sa svim zaposlenima, a s njom su upoznati i naši ugovorni partneri i javnost.

TKK d.o.o. na temelju odgovarajućih programa:

 • definira odgovornosti i nadležnost zaposlenih za siguran rad postrojenja i za smanjenje rizika za nastanak većih nesreća;
 • osigurava rad u skladu sa zahtjevima propisa u području procesne sigurnosti, zaštite okoliša, upravljanja kemikalijama, sigurnosti i zdravlja na radu, kao i zaštite od prirodnih i drugih nesreća;
 • propisuje sadržaj i načine osposobljavanja zaposlenih za siguran rad i smanjenje rizika od nastanka većih nesreća i te obuke provodi u djelo;
 • nastoji postići najmanji mogući rizik za ljude u postrojenju uslijed veće nesreće do koje bi moglo doći u postrojenju;
 • osigurava planiranje, izgradnju, održavanje i rad svih dijelova postrojenja i s njima povezanih sustava, uz poštovanje dobre inženjerske prakse i načela najboljih raspoloživih tehnika za sprječavanje većih nesreća i za smanjenje njihovih posljedica;
 • potiče nastojanje svih zaposlenih o sprječavanju većih nesreća i smanjivanju njihovih posljedica;
 • planira mjere za spremnost za djelovanje u slučaju većih nesreća, odn. događaja koji bi mogli dovesti do većih nesreća;
 • osigurava odgovarajuću spremnost na veću nesreću na osnovu usvojenog plana zaštite i spašavanja u slučaju veće nesreće u tvrtki TKK d.o.o.;
 • surađuje s lokalnom zajednicom i pravovremeno te na odgovarajući način obavještava o stanju zaštite od nesreće;
 • na odgovarajući način obavještava stanovnike u blizini postrojenja TKK o mogućoj većoj nesreći u postrojenju.


Izjavljujemo:

 • da su organizacija i poslovanje društva TKK odgovorni za sprječavanje većih nesreća i smanjenje posljedica nesreća;
 • da zaposlene obavještavamo o mogućim uzrocima koji bi u postrojenju mogli dovesti do veće nesreće i da ih u skladu s time na odgovarajući način osposobljavamo za sprječavanje većih nesreća te za smanjenje njihovih posljedica;
 • da obavještavamo ugovorne strane i vanjske izvođače o mogućim rizicima od veće nesreće, upoznajemo ih s odgovornostima i od njih zahtijevamo sigurno ponašanje i sprječavanje pojava koje bi mogle dovesti do veće nesreće;
 • da potičemo zaposlene da se ponašaju odgovorno i da upozoravaju na nedostatke oko sigurnosti;
 • da osiguravamo odgovarajuća sredstva za osposobljavanje zaposlenih za sprječavanje većih nesreća;
 • da prilikom procjene rizika uzimamo u obzir sve postupke upravljanja opasnim tvarima, sve aspekte uobičajenog i neuobičajenog rada postrojenja/uređaja, itd.;
 • da prepoznajemo opasnosti od mogućih većih nesreća i procjenjujemo njihove moguće posljedice, kao i da donosimo potrebne mjere da ne dođe do nesreća, odn. da se smanje njihove posljedice;
 • da se brinemo o adekvatnom nadzoru nad odvijanjem svih procesa u postrojenju koji bi mogli dovesti do većih nesreća;
 • da izrađujemo potrebnu internu dokumentaciju za osiguravanje adekvatnog odvijanja svih procesa, da se brinemo o njoj te da ju po potrebi revidiramo;
 • da sve promjene u društvu provjeravamo i sa stajališta mogućnosti nastanka većih nesreća.


Politika TKK d.o.o. se redovno pregledava i po potrebi se prilagođava, odnosno ažurira.

Za uspostavljanje sustava sigurnog rada, za njegovo održavanje i za ostvarivanje ove politike, odgovoran je Direktor društva. Za područje osposobljavanja zaposlenih, u smislu sprječavanja većih nesreća, odgovorni su Predstavnik rukovodstva za kvalitetu, zaštitu okoliša, sigurnost i zdravlje na radu, u suradnji s Ovlaštenom osobom za zaštitu okoliša, sigurnost i zdravlje na radu. Za ostvarivanje politike sigurnog rada postrojenja, odgovoran je Rukovoditelj tehničkog odjela, u suradnji s Rukovoditeljima proizvodnje određenih programa.


Uroš Lozar

Srpenica, 13.3.2018