Integralna politika sustava upravljanja

Integralna politika sustava upravljanja uključuje politike u područjima kvalitete, procesne sigurnosti i sprječavanja većih nesreća, upravljanja okolišem te sigurnosti i zdravlja zaposlenih. U društvu TKK d.o.o., kvalitetu shvaćamo kao zadovoljstvo naših zaposlenih i nadvladavanje očekivanja kupaca naših proizvoda i usluga. Pri tome smo svjesni odgovornosti koju od nas, dugoročno i kratkoročno, očekuje uža i šira društvena zajednica i koja se iskazuje kroz zahtjeve za osiguranje procesne sigurnosti što manjim utjecajem na okoliš, kao i kroz zahtjeve za održavanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Element integralne politike je neprekidno praćenje postizanja mjerljivih ciljeva u pojedinačnim područjima. Rukovodstvo osigurava da su s ovom politikom upoznati svi koji rade u društvu, u ime društva ili pod nadzorom društva, kao i da je se svi pridržavamo te da je neprestano poboljšavamo, u skladu s očekivanjima naših kupaca, vlasnika i zahtjevima koje smo dogovorili.


Na sebe preuzimamo odgovornost da ćemo i ubuduće:

 • za usluge i proizvode određivati i propisivati načine poslovanja, zahtjeve za kvalitetom, zahtjeve za procesnom sigurnošću i sprječavanje većih nesreća, zahtjeve za upravljanjem okolišem i zdravljem na radu;
 • usklađenim planiranjem razvoja i godišnjim planovima poslovanja osiguravati sustavno provođenje mjera za podizanje razine kvalitete, za smanjenje utjecaja na okoliš te za sprječavanje zdravstvenih problema i ozljeda na radu;
 • unaprjeđivati sustav kontrole procesne sigurnosti na osnovu osobnih i međunarodnih iskustava, da ćemo raditi na sprječavanju većih nesreća, kao i da ćemo unaprjeđivati postupke za poduzimanje mjera u slučajevima izvanrednih događaja;
 • provoditi sustavno osposobljavanje osoblja, koje svojim ponašanjem utječe na kvalitetu, sigurnost procesa, upravljanje okolišem te sigurnost i zdravlje na radu;
 • izvršavati i ispunjavati zakonske i druge propise u području sigurnosti procesa, očuvanja okoliša, upravljanja kemikalijama, sigurnosti i zdravlja na radu, kao i zaštite od prirodnih i drugih nesreća;
 • brinuti za usklađeno zadovoljavanje interesa i očekivanja kupaca naših proizvoda, drugih korisnika okruženja u kojem poslujemo, zaposlenih, kao i ekonomskih zahtjeva vlasnika društva TKK Srpenica  d.o.o.,
 • sustavno pratiti i potvrđivati kvalitetu naših proizvoda, usluga i organizacijskih sustava uz pomoć neovisnih ovlaštenih institucija;
 • pratiti, mjeriti i analizirati ključne parametre svog poslovanja koji bi mogli značajno utjecati na integralnu politiku te na osnovu rezultata djelovati korektivno i preventivno;
 • brinuti za učinkovitu potrošnju energije i stvaranje što manje otpada;
 • našim proizvodima i uslugama, u okviru svog cjenovnog razreda, postizati iznadprosječnu kvalitetu, kupcima ulijevati povjerenje u naše sposobnosti i težiti nadvladavanju očekivanja kupaca;
 • prednost dati dobavljačima i materijalima koji budu pokazali višu razinu kvalitete i koji nisu štetni za okoliš;
 • težiti neprekidnom poboljšavanju sustava upravljanja okolišem;
 • razvijati uzajamno korisne odnose s partnerima;
 • osiguravati da se usvojena politika uzima kao okvir za postavljanje ciljeva, da se poštuje, ostvaruje i unaprjeđuje na svim razinama poslovnog procesa;
 • osiguravati da usvojena politika bude na raspolaganju javnosti te da sa njezinim sadržajem, na odgovarajući način, budu upoznati svi koji rade za organizaciju, u njezino ime ili pod njezinim nadzorom, uključujući i naše kupce i dobavljače.

Pomoću ciljeva, koji su definirani integralnom politikom, želimo u tvrtki TKK d.o.o osigurati visoku kvalitetu proizvoda i usluga, u skladu s procesnom sigurnošću, da osiguramo sigurnost na radu zaposlenih sa što manjim utjecajem na okoliš, čime se ostvaruje svrha odgovornog ponašanja, što je dobrovoljna inicijativa, odn. nastojanje svjetske kemijske industrije da postigne i pokaže napredak u području sigurnosti procesa, zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i očuvanja okoliša.


Uroš Lozar

Srpenica, 13.3.2018