Kvaliteta, okoliš, zdravlje, sigurnost i sprječavanje nesreća većih razmjera

Integralna politika sustava upravljanja obuhvata politike na poljima kvalitete, procesne sigurnosti i sprječavanje nesreća većih razmjera, postupanja sa okolišom i sigurnosti i zdravlja zaposlenika. U TKK d.o.o. razumijemo kvalitetu kao zadovoljstvo naših zaposlenika i premašenje očekivanja kupaca naših proizvoda i usluga.

Pri tom smo svjesni odgovornosti koju od nas dugoročno i kratkoročno očekuje uža i šira društvena zajednica i koja se iskazuje kroz zahtjeve za obezbjeđenje procesne sigrunosti, što manjeg utjecaja na okoliš i održavanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Sastojak integralne politike je kontinuirano praćenje ostvarivanja mjerljivih ciljeva u određenim poljima.

TKK d.o.o. se trudi u radu obezbijediti procesnu sigurnost i zdravlje zaposlenika u pogonu i stanovnika u okolici pogona, kao i zaštitu okoliša. Naš cilj je rad bez velikih nesreća koje bi mogle imati štetne posljedice po naše zaposlenike, okruženje i naše poslovanje.

U svom radu radimo i sa opasnim tvarima, zato postoji mogućnost da u pogonu dođe do nekontroliranog ispuštanja tih tvari u okruženje, gdje bi mogle uzrokovati štetne posljedice po ljude i okoliš. Zbog toga smo odlučni u pogonu uspostaviti i održavati visoku razinu zaštite u slučaju izvanrednih događaja, time što ćemo učiniti sve da ih spriječimo i umanjimo njihove posljedice, ukoliko do njih već dođe. Ta obveza se odražava u ovoj politici koju sprovodimo uz podršku rukovodstva i uz suradnju svih zaposlenika, a s njom su upoznati naši ugovorni partneri i javnost.