Kadrovi

U tvrtki TKK d.o.o.  svjesni smo da su nam za postizanje visoko postavljenih ciljeva potrebni sposobni, inovativni, fleksibilni i motivirani suradnici. Oduvijek naglasak stavljamo na osobni razvoj, domaće znanje. Upravo zato vodimo računa o stalnom osposobljavanju i obrazovanju svih nas i svakog od nas.

Stvaramo okruženje koje omogućuje osobni razvoj. Zajedno sa zaposlenicima planiramo njihove karijere, poštujemo njihove osobne interese i nagrađujemo ih za ostvarene rezultate. Tako se vrijednost naše tvrtke izražava kroz priznavanje važnosti svakog pojedinca.

I sa odgovarajućom organizacijom stvaramo poticajno i sigurno okruženje u kojem su zaposlenici motivrani za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kako materijalnim poticajima, tako i nematerijalnim. Sveobuhvatnom komunikacijom vodimo računa o tome da zaposlenici budu upoznati sa dešavanjima u tvrtki i o poistovjećivanju sa zajedničkim vrijednostima i vizijama. Lojalnost ljudi povećavamo aktivnostima koje poboljšavaju i kvalitetu njihovog osobnog života.