O tvrtki

Naziv društva TKK d.o.o.
Adresa Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
Telefon 05 384 13 00 / 01
Faks 05 384 13 90
E-mail info@tkk.si
Matični broj 5043123
Porezni broj SI49428969
Društvo je registrirano kod Okružnog suda Nova Gorica
Temeljni kapital društva 1.059.042,73 EUR