Tekapur Roofing Tiles Winter

Za jednostavnije pričvršćivanje crijepa na krovnu podlogu na temperaturama do –5°C.

Omogućuje preciznije, brže i učinkovitije pričvršćivanje crijepa u usporedbi sa pričvršćivanjem uz uporabu žbuke. Pruža dodatnu toplinsku izolaciju i kvalitetnije iskorištavanje materijala.

Certifikati
Pakiranje
aerosol doza: 750 ml
Područje uporabe

Upotrebljava se u izradi krovova za pričvršćivanje crjepova na krovnu podlogu. S jednom dozom 750 ml se pokrije ca.7 do 10 m2 krova.

Prilozi