Tekapur Bitumen Adhesive

Za lijepljenje izolacijskih materijala na vanjske strane podrumskih prostora, zaštićenih bitumenskim materijalima.

Ima dobro svojstvo prianjanja na stiropor, stirodur i bitumenske izolacijske materijale. Omogućuje jednostavnu uporabu i dodatnu toplinsku izolaciju.

Pakiranje

aerosol doza: 750 ml

Područje uporabe

Zbog male post ekspanzije i dobrog prianjanja koristi se za pričvršćivanje i lijepljenje  izolacijskih materijala na podrumske zidove zaštićene bitumenskim materijalima.

Poliuretansko ljepilo treba nanijeti na površinu izolacijske ploče u tri horizontalne crte koje moraju biti približno jednako udaljene jedna od druge. Bočni nanosi neka budu 3 - 5 cm od ruba ploče. Prije lijepljenja treba pričekati 1 minutu da lijepilo odgovarajuće ekspandira, zatim se ploču lagano pritisne na podlogu. U slijedećih 10 do 15 minuta pričvršćenu se ploču još poravnati. Sve otvore i fuge, nastale pri lijepljenju, mogu se zapuniti istim ljepilom. Ploče treba odgovarajuće usidriti ili ih najkasnije 14 dana nakon upotrebe lijepila prekriti zemljom, odnosno drenažnim materijalom, jer je lijepilo namijenjeno samo kao pomoć kod pričvršćivanja ploča.

S jednom dozom od 750 ml može se pričvrstiti ca. 8 - 12 m2 izolacije.

Prilozi