Tekamal Antikor

SIST EN 1504-7, princip 11.1

Zaštitni premaz za armaturu i beton na bazi cementa.

Pakiranje

Vreća: 25 kg

Područje uporabe
  • Sanacija dimnjaka TKK Srpenica
    Sanacija dimnjaka TKK Srpenica

Tekamal Antikor je fleksibilan - elastičan cementni premaz za zaštitu slobodne armature ili grundirni zaštitni premaz za beton. Sastavljen je od cementa i polimernih dodataka, koji omogućavaju odlično lijepljenje, fleksibilnost - elastičnost i osiguravaju visoku alkalnu zaštitu armature i betona.

Prilozi