Tekamal injekcem CA

Cementna injekcijska masa sa dodatkom vapna

Tekamal Injekcem je suha mješavina cementa odn. cementa i vapna, mineralnih dodataka i kemijskih dodataka za postizanje bolje protočnosti, sprječavanje segregacije, kompenzaciju sakupljanja i postizanje odgovarajuće čvrstoće.

Pakiranje

Vreća: 20 kg

Područje uporabe

TKK Injekcijsku masu upotrebljavamo za injektiranje oštećenih betona, zapunjavanje finih pukotina i segregatnih mjesta u betonu, injektiranje kamenih i zidova od cigle i sl.:

  • sanacija starih objekata - kamenih, zidova od cigle, zidanih vapnenom odn. produženom žbukom.

Prilozi