Silifob N

Zaštita konstrukcijskih betona

Za zaštitu mineralnih podloga od upijanja vode i djelovanja otapajučih soli. Koristi se prije svega za zaštitu konstrukcijskih betona (objekti u cestogradnji).

Pakiranje
 • kanta: 4 kg
 • bačva: 50 kg  
Područje uporabe

Silifob N je bezbojna tekućina na osnovi silan - siloxana. Upotrebljavamo ga za završnu zaštitu betona od utjecaja atmosferske vode / vlage i soli. Zbog odličnog svojstva upijanja Silifob N prodire duboko u pore betona i nakon završene reakcije stvara nevidljivu impregnaciju površine.

Upotrebom Silifoba N jako smanjujemo upijanje vode / vlage i soli i na taj način:

 • transport soli i "cvjetanja" zbog izlučivanja soli,
 • nastajanja plijesni i algi,
 • ljuštenja i otpadanje betona,
 • nastajanje pukotina zbog utjecaja mraza i soli,
 • koroziju armature u betonu,

a pored toga i:

 • struktura i boja betona ostaju nepromijenjeni,
 • paropropustnost materijala prema van ostane nepromijenjena - beton normalno »diše«.

Zbog navedenih svojstava Silifob N upotrebljavamo za zaštitu:

 • betonskih objekata u cestogradnji: mostova, vijadukata, betonskih sigurnosnih ograda, rubnika,
 • ostalih betonskih objekata: avionskih pista, brana, potpornih zidova,
 • betonskih objekata u visokogradnji,
 • umjetnog kamena,
 • i sl.

Upozorenje

 • Betoni prije zaštite sa Silifobom N moraju biti stari najmanje 28 dana (preporučljivo 6 mjeseci).
 • Silifob N ne premošćava pukotine veće od ukosnice.
 • Silifob N ne lijepi loše vezane dijelove.

 

Video prezentacija

Prilozi