Silifob B

Silikonska vodoodbojna impregnacija

Zaštita krovne opeke, opeke, pjenobetona, plinobetona, žbuka, prirodnog i umjetnog kamena ...

Pakiranje
 • Doza: 0,8 kg
 • Kanta: 4 kg
 • Bačva: 160 kg
Područje uporabe

Silifob B je bezbojna otopina silikonskih smola u organskom otapalu. Upotrebljavamo ga za završnu zaštitu okomitih i kosih površina od anorganskih poroznih materijala od utjecaja atmosferske vode / vlage. Zbog odličnog svojstva upijanja prodre duboko u pore materiala i nakon isparavanja otapala stvara nevidljivu vodootpornu impregnaciju površine.

Upotrebom Silifoba B postižemo sljedeće:

 • materijali ne "cvjetaju" - t.j. izlučivanje vodotopivih soli u vodi je spriječeno,
 • zato što materijali ne upijaju vodu, sačuvamo toplinu, koja se troši za njezino isparavanje - postignuta je bolja toplinska izolacija,
 • Silifob B ne čini film - paropropustnost materijala prema van ostaje nepromijenjena – zid normalno "diše",
 • struktura i boja zaštitnog materijala ostaju nepromijenjeni,
 • razvoj mikroorganizama: algi, plijesni i gljivica je jako smanjen – zaštićene površine ostaju dugo čiste.

Zbog navedenih svojstava Silifob B upotrebljavamo za zaštitu najrazličitijih materijala:

 • cigle, prirodnog i umjetnog kamena, žbuka, betona, pjenobetona, plinobetona i sl.

Upozorenje

 • Žbuka i betoni moraju biti prije zaštite sa Silifobom B stari najmanje 28 dana!
 • Silifob B ne premošćuje pukotine veće od

Video prezentacija

Prilozi