Cementol Omega P

Ubrzivač vezivanja, SIST EN 934-2: T6

Sredstvo u prahu koje ubrzava vezivanje cementa, za betoniranje i zidanje kod niskih temperatura. Doziranje: 1–3 % na masu cementa, kod produženih mortova na masu veziva (cement + vapno); (1–3 kg/100 kg cementa, odnosno veziva).

Pakiranje

Vreća: 5 kg, 25 kg

Područje uporabe

Namijenjen je za ubrzavanje procesa vezivanja betona, cementnih i produženih žbuka. Zbog tog svojstva upotrebljavamo ga kod izrade prefabriciranih betonskih elemenata, pri betoniranju i zidanju na niskim temperaturama do - 5 °C, pod uvjetom, da temperatura betona ili žbuke kod ugrađivanja nije niža od + 5 °C.

Prilozi