Cementol Zeta T-conc

Superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2

Za izradu transportnih betona i za betoniranje kod viših temperatura.

Pakiranje
  • balon: 60 kg
  • kontejner: 1 m3
Područje uporabe
  • Viadukt Baba, Trojane
    Viadukt Baba, Trojane

Namijenjeni su za opće poboljšavanje kvalitete betona. Betonu povećamo čvrstoću, ako istovremeno sa dodavanjem superplastifikatora smanjimo vodocementni faktor. Smanjenje sadržaja potrebne vode iznosi do 30 %, što ovisi o dozi cementa, v/c faktoru, vrsti cementa i doziranju superplastifikatora.

Ugradnju, obradivost i mogućnost pumpanja osnovnog materijala poboljšavamo, ako uz dodavanje superplastifikatora zadržimo nepromijenjen osnovni vodocementni faktor.

Cementol Zeta T produžava vrijeme obradivosti betona i vrijeme vezivanja betona, posebno odgovara izradi transportnih i pumpanih betona i za betoniranje na višim temperaturama.

Prilozi