Cementol Penilo 1

Dodatak za izradu lakog betona – pjenobetona

Cementol Penilo 1 je specijalan dodatak namijenjen izradi lakog betona - pjenobetona.  Pjenobeton se odlikuje u prvom redu malom težinom i posljedično manjim opterećenjem nosive konstrukcije, odn. uvođenjem fine i stabilne pjene, izrađene uz pomoć Cementola  Penilo 1 dobijemo male mase i velikog volumna.

Pakiranje
  • kanistar: 10 kg
  • bačva: 50 kg
Područje uporabe

Zbog navedenih svojstava Cementol Penilo 1 upotrebljavamo u izradi:

  • Toplinsko izolacijskih pjenobetona: Betoni do prostorne mase 1000 kg/m3. Područje upotrebe je ograničeno. Prije svega ih koristimo kao izolacijsko punilo sendvič sistema, kao izolacijsku masu za zalijevanje nosivih stupova i toplovodnih mreža.
  • Konstrukcijskih toplinsko izolacijskih pjenobetona: Betoni prostorne mase od 1000 do 1500 kg/m3. Pjenobetoni i prostorne mase imaju najširi spektar uporabe:
    - kod žbuka: za zidanje i žbukanje, toplinsko izolacijski estrihi, tlačne ploče stropnih konstrukcija;
    - za nosive konstrukcije i elemente tlačne čvrstoće do 20 MPa: prerađene stijene, fasadne elemente, prefabrikate za individualnu gradnju, blokove za zidanje, sitna betoniranja, i sl.
  • Nosivih pjenobetona: Betoni prostorne mase iznad 1500 kg/m3 – prije svega za konstrukcijske betone sa tlačnom čvrstoćom do 30 MPa: prefabrikacija nosivih fasadnih elemenata većih dimenzija, zidove montažnih stupova, stepenišne rame isl. Na gradilištima ih upotrebljavamo za zalijevanje međuetažnih ploča, stupova, okvira, zidova, i sl.
Prilozi