Zaštita od vlage i sanacija oštećenja, nastalih zbog djelovanja vlage