References

Our products were used in:

Tunnels: Karavanke, Tabor, Pletovarje, Jasovnik, Golo rebro, Golovec

Highways: Ravbarkomanda, bridge on Mura, Trojane

Hydro electric plants: Vrhovo, Solkan

Steam plants: Plomin, Šoštanj

Viaducts: Šentilj, Golo rebro, Ivanje selo, Črni kal, Baba

Airports: Split, Banja Luka, Kijev

Coast in port Koper

Sanitation of church Sv. Sava in Belgrade

Sanitation of city hall in Sarajevo