Системни решения

С повече от 60-годишна традиция и натрупан огромен опит в строителството. Утвърдени като специалисти в производството на висококачествени продукти в областта на строителната химия. Нашите продукти са съобразени с изискванията на съществуващите европейски стандарти.

Ефективно се приспособяваме към желанията и очакванията на клиентите ни. При строежа активно участваме със собствено лабораторно оборудване и техническо-консултантска служба. С помощта на външни експерти и институти непрекъснато надграждаме знанията си на обучения в Словения и в чужбина.