Ремонти и саниране на обекти, на които са използвали продукти на ТКК

Обекти на автомагистрали други пътища

Енергийни обекти

Обекти до/в море

Летища

Пречиствателни станции

Индустриални обекти

Жилищни и бизнес сгради

Детски градини и училища, културни обекти и спортни зали

Болници

Бензиностанции

Басейни, резервоари/колектори, басейни за събиране на течности

Силози

Железопътни обекти

Минни обекти

Други