Нови строежи, при които са използвани добавки за бетон и мазилка Cementol и други продукти на ТКК

Обекти на автомагистрали и други пътища

Енергийни обекти

Обекти до/в море

Летища

Пречиствателни станции

Индустриални обекти

Жилищни сгради

Детски градини и училища, културни обекти и спортни зали

Паркинги на етажи

Бензиностанции

Водохранилища

Басейни, резервоари/колектори, басейни за събиране на течности

Други