Водонепропусклив бетон, мазилка и инжекционни маси с намалена капилярна абсорбция