Контакти: первази за прозорци (мрамор), рамки/стена