Произвеждане на бетон, устойчив на замръзване при/с присъствие на сол