3MONT

Системата 3MONT се използва за ефективно вграждане на прозорци и врати. Основният проблем при вграждането са фугите между прозореца/вратата и стената. Въпреки качествените прозорци и врати, топлината и шумът преминават през тях, ако не са правилно монтирани. А ефективен монтаж е възможен само с използване на продуктите 3MONT.

Презентационен клип