Silifob V

Зa защита на тухлени керемиди, силикатни тухли, газбетон,

Продуктът не е подходящ зa защита на малко абсорбиращи боядисани повърхности и бетони.

Опаковка
 • 10 кг и 50 кг пластмасови туби.
Употреба

Silifob V e водо отблъскваш импрегнатор на силиконова база. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични порьозни материали от дъжд / влага. Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция (след приблизително 24 часа) образува безцветен защитен слой.

Продуктът не е подходящ зa защита на малко абсорбиращи боядисани повърхности и бетони.

Употребата на Silifob V има следните предимства:

 • намалява ефлорисценцията (изветрянето),
 • намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата - има топлоизолационни свойства,
 • пропуслкивостта на пари остава непроменена - стените дишат нормално,
 • структурата и цвета на повърхностите не се променят,
 • редуцира образуването на микроорганизми (гьби, плесени и фунги) -защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Silifob V може да се използва за защита на различни материали:

 • керемиди, тухли, газобетон, бели минерални мазилки, гипсови продукти.

Внимание!

 • Silifob V не се препоръчва да се използва върху тьмни и цветни повърхности, не попивни алкални повърхности като прясна мазилка или бетон.
 • Мазилките или газобетонът трябва да са поне 28 дена стари за да се импрегнират със Silifob V.
 • Silifob V не запълва пукнатинитепо по - широки от капилярни.
 • Silifob V не залепва една към друга частите на материала.


прикачени файлове