Silifob B

Водо отблъскващ импрегнатор за бетон

Зa защита на керемиди, тухли, пенобетон, газобетон, мазилки, естествен и изкуствен камък ...

Опаковка
  • 0,8 кг и 4 кг кенове, 160 кг варели

 

Употреба

Silifob B e безцветен силан – силоксанов разтвор. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични порьозни материали от дъжд/влага.

Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция образува безцветен защитен слой.

 

Употребата на Silifob B има следните предимства:

  • намалява ефлорисценцията (изветрянето),
  • намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата – има топлоизолационни свойства,
  • Silifob B не образува филм на повърхността: пропуслкивостта на пари остава непроменена – стените дишат нормално,
  • структурата и цвета на повърхностите не се променят,
  • редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги) –защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Поради тези си свойства Silifob B може да се използва за защита на различни материали: 

  • тухли, естествен и изкуствен камък, мазилки, бетон, газобетон, леки бетони и др.

Внимание:

  • Бетон и мазилка трябва да са най-малко 28 дена стари  за да се положи Silifob В.
  • Silifob B не запълва пукнатинитепо по – широки от капилярни.
  • Silifob B не залепва една към друга частите на материала.
прикачени файлове