Cementol Retard R-2

Забавяща стягането добавка, SIST EN 934-2: T8

Cementol Retard R2 се употребява за забавяне стягането на бетона. Особено подходящ е за приготвянето на транспортни бетони и за бетониране при климатични условия с високи температури.

Опаковка
  • Туби: 60 kg
  • контейнер: 1 м3
Употреба

Влагането на добавката предотвратява по-бързото стягане и втвърдяване на бетона в следствие на високите температури.

Cementol Retard R2 забавя формирането на циментови хидрационни конгломерати - образуването на кристални ядра във вътрешността на циментовия разтвор. Това удължава времето, необходимо за стягане на цимента. Пресния бетон с вложен забавител, притежава по-добра пластичност, обработваемост и се полага по-лесно.

прикачени файлове