Cementol Omega F-conc.

Усиорител на втвърдяване, SIST EN 934-2: T7, с ефемг на суперпластифиггатор

Cementol Omega F - conc. - ускорител на втвърдяването на бетонни смеси, използва се за бетони при ниска температура, когато температурата им не е по-ниска от +5°С. Може да се използва по всяко време, когато се изисква бързо втвърдяване.

Опаковка
  • 60 кг пластмасови туби
  • 1 м3 контейнери
Употреба
  • Тунелът в Голо Ребро
    Тунелът в Голо Ребро

При добавянето му към бетона или циментовия разтвор, Cementol Omega F - conc. ускорява хидратационния процес при циментовите материали и същевременно прави пресния бетон или циментов разтвор силно пластични. Това дава възможност за приготвяне на бетони с по-голяма гьстота, по-висока ранна и крайна якост, както и много подобрена водоплътност и дълговечност. При по-ниско съотношение вода- цимент процесът на втвърдаване се ускорява допълнително.

прикачени файлове