Cementol B NOVI conc.

Ускорител на втвърдяване, SIST EN 934-2: T7 с противозамръзващо

Cementol B NOVI- conc. e химическа добавка за бетон, която се използва за бетониране при ниски температури. Cementol B NOV1- conc. комбинира действието на бързостягаща и противозамръзваща добавка, така че бетонът да има необходимата якост от 5 МРа преди да бъде изложен на ниски температури.

Опаковка
  • 60 кг пластмасови туби
  • 1 м3 варели
Употреба

Cementol B NOV1- conc. понижава точката на замръзване на водата и същевременно ускорява хидратацията на цимента. Подобрява обработваемостта на пресния бетон и позволява намаляване на водата с 5 %. Използва се като противозамръзваща добавка, като се вземат предвид всички условия за бетониране при ниски температури.

прикачени файлове