Контакти

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРИЯ

Ivan Georgiev Kitanov 

ТКК България

1220 София
бул. "Рожен" № 22, eт.3

Т/Ф: (02) 836-44-82
E: office@tkk.bg
W: www.tkk.bg


Централна – Южна България
инж. Ангел Топозлиев
Т: 0879 233 697
E:: a.topozliev@tkk.bg

Източна България
Мартен Балтаджиев
Т: 0885 022 980
E: m.baltadjiev@tkk.bg

Западна България
Кирил Благоев
Т: 0885 231 936
E: k.marjanski@tkk.bg  

Централна – Северна България
инж. Красимир Кочев
Т: 0885 451 221
E: k.kochev@tkk.bg

Направление строителна химия - добавки за бетон и възстановителни разтвори
инж. Симеон Коленцов
Т: 0878 192 723
E: s.kolentsov@tkk.bg