Контакти

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРИЯ

Ivan Georgiev Kitanov 

ТКК България

1220 София
бул. "Рожен" № 22, eт.3

Т: 0877 37 3868

Т/Ф: (02) 836-44-82
E: info.bg@tkk-group.com


Ръководител направление индустриални продукти

Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: kiril.maryanski@tkk-group.com

 

София и Северозападна България
Георги Василев
Т: 0877 843 408
E: georgi.vasilev@tkk-group.com

 

Централна – Южна България
Петър Григоров
Т: 0879 233 697
E: petar.grigorov@tkk-group.com

 

Източна България
Мартен Балтаджиев
Т: 0885 022 980
E: marten.baltadzhiev@tkk-group.com

 

Югозападна България
Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: kiril.maryanski@tkk-group.com

 

Югоизточна България

Иво Вашков

Т: 0877 84 34 10

E: ivo.vashkov@tkk-group.com


Строителна химия - добавки за бетон и възстановителни разтвори
Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: kiril.maryanski@tkk-group.com