Контакти

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРИЯ

Ivan Georgiev Kitanov 

ТКК България

1220 София
бул. "Рожен" № 22, eт.3

Т/Ф: (02) 836-44-82
E: office@tkk.bg
W: www.tkk.bg


Ръководител направление индустриални продукти

Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: k.marjanski@tkk.bg

 

София и Северозападна България
Георги Василев
Т: 0877 843 408
E:  g.vasilev@tkk.bg

 

Централна – Южна България
Петър Григоров
Т: 0879 233 697
E:: grigorov@tkk.bg

 

Източна България
Мартен Балтаджиев
Т: 0885 022 980
E: m.baltadjiev@tkk.bg

 

Югозападна България
Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: k.marjanski@tkk.bg

 

Централна – Северна България
Юлиян Йоргов

Т: 0885 451 221
E: yorgov@tkk.bg

 

Строителна химия - добавки за бетон и възстановителни разтвори
Кирил Благоев Марянски
Т: 0885 231 936
E: k.marjanski@tkk.bg