Визия и цели

Визия

Визията на дружество ТКК е да запази водещата си роля на вътрешния пазар, както и на пазарите в Югоизточна Европа, като производител на добавки за бетон, материали за саниране, полиуретанова монтажна пяна и уплътнителни маси, както и да увеличи присъствието  си на полиуретановата монтажна пяна на европейските пазари и да запази мястото си сред десетте най-големи производители. Основната цел е производството и дистрибуция на качествени, екосъобразни продукти.

Цели

Целта на предприятието ни е да продължим 70-годишната традиция в производството на строителни материали, да изпълняваме очакванията на собствениците чрез устойчив ръст, иновативност и ефективно управление в хармония с околната среда и да осигуряваме ръст на заетостта и личните приходи на жителите на Горно Посочие.

И за в бъдеще ще работим за бързо отреагиране и приспособяване към желанията на клиентите. В рамките на система за управление "Total Quality Management" (TQM)и в бъдеще ще се грижим за прецизността на работата ни, качеството на продуктите и високата производителност. Тези отправни точки ще бъдат нашата основа, при навлизане на взискателните чужди пазари.

И за в бъдеще ще наблягаме на оптимално използване на съвременни технологии и на ефективно използване на вътрешните и външните ресурси на предприятието. Това ще увеличи конкурентното предимство на предприятието, както ще се отрази положително и на собствениците и служителите. Конкурентното предимство ще ни осигури и възможност изцяло да удовлетворим очакванията на клиентите.

Всички служители на ТКК ще работят за удовлетворяването на желанията на клиентите ни и за постигането на целите на дружеството и на собствениците му почтено, инициативно, старателно и отговорно.