Системи за управление

Интегралната политика на системите за управление включва политика на качеството, сигурността и предотвратяването на големи злополуки, отговорно отношение към околната среда и безопасността и здравето на служителите. За ТКК, качеството се изразява в доволни служители и надхвърляне на очакванията на потребителите на наши продукти и услуги.
      При това осъзнаваме отговорността, която в краткосрочен и дългосрочен план носим пред обществото и която се изразява в изисквания за осигуряване на безопасност, намаляване на влиянието върху околната среда и осигуряване на безопасна и здрава работна среда. Съставна част от интегралната политика е и постоянното контролиране на постигнатите цели в отделни области.  
      В ТКК, се стараем да осигурим безопасност и здраве на служителите ни, както и на живеещите в близост, и да защитаваме околната среда. Целта ни е предприятието да функционира без големи злополуки, които биха могли да навредят на служителите ни, околната среда и търговската ни дейност.

      Предприятието работи и с опасни вещества, така че съществува опасност от неконтролирано изпускане на тези вещества в околната среда, което би имало вредни последствия за хората и природата. Заради това в предприятието решително поддържаме високо ниво на осигуряване на защита от инциденти и правим всичко да ги предотвратим и да намалим вредните въздействия, ако се стигне до тях. Това задължение е важна част от политиката, която провеждаме с подкрепата на ръководството и служителите, и за която са информирани нашите договорни партньори и обществото.