Служители

В дружество ТКК, осъзнаваме, че за постигането на високи цели се нуждаем от квалифицирани, иновативни и мотивирани сътрудници с гъвкаво мислене. Винаги сме залагали на собственото развитие, на местното знание. Заради това се грижим за постоянното обучение и образование на целия персонал.

Създаваме работна среда, която осигурява лично развитие. Заедно със служителите планираме професионалния им път, съобразяваме се с индивидуалните им интереси и ги награждаваме за постигнатите резултати. Стойността на дружеството ни се изразява и в оценяване на важността на всеки служител отделно.

Чрез добра организация създаваме стимулираща и безопасна среда, която мотивира служителите за постигане на предвидените цели с материално и нематериално стимулиране, а с добра комуникация се грижим служителите ни да са информирани относно случващото се в дружеството и да се идентифицират с общите ценности и цели. Лоялността увеличаваме и с дейности, подобряващи качеството на личния живот на служителите.