Местоположение

  • ТКК, фабрика за химически продукти
    и производство на креда, Сърпеница