Корпоративна история

Година Събитие
1850 Продаване на креда, изкопана на парцела, където сега се намира предприятие ТКК Сърпеница
1947 Създаване на предприятие „Креда“
1958 Стартиране на производство на маджун за стъкла. За пълнеж се използва наличната креда
1963 Стартиране на производство на добавки за бетон
1973 Откриване на съвременен технологичен завод и стартиране на производство на сикативи за бои и лакове
1975 Сливане на завода ТКК – Фабрика за химически продукти и производство на креда (Сърпеница) с предприятие Хелиос (Домжале)
1977 Стартиране на производство на уплътнителни маси
1987 Отделяне от Хелиос
1990 TKK Сърпеница става самостоятелно акционерно дружество
1992 Стартиране на производство на полиуретанова пяна
1997 Стартиране на нова линия за производство на полиуретанова пяна
2004 Модернизация на производство на бетон и мазилки
2005 Модернизация на производство на уплътнителни маси
2006 Изграждане на нови складове за материали
2007 TKK ООД Сърпеница, е един от водещите производители на полиуретанова пяна в света
2013 Собственик на TKK Сърпеница става Судал