Дейност

Търговските резултати показват бърз растеж на продажбите, увеличение на износ в Европа, Америка и Азия. Тези търговски резултати, базиращи се на собствено знание, нареждат дружеството ни между водещите производители на полиуретанова пяна в света.

Също така са насърчаващи и резултатите от продажбата на останалите продукти. Дейността ни е подчинена на удовлетворяване и надхвърляне на очакванията на клиентите ни.