Novogradnje, gdje su korišteni i dodaci za beton i žbuka Cementol i drugi proizvodi TKK

Objekti na autocestama i drugim cestama

Energetski objekti

Objekti pored/u moru

Zračne luke

Uređaji za prečišćavanje

Industrijski objekti

Stambeni objekti

Vaspitno-obrazovni objekti, kulturni objekti i sale za tjelesni odgoj

Javne garaže

Benzinske postaje

Vodeni rezervoari

Bazeni, kolektori, bazeni za hvatanje

Drugo