Integralna politika sustava upravljanja

Integralna politika sistema upravljanja obuhvaća politike u oblastima kvalitete, procesne sigurnosti i sprječavanja nesreća većih razmjera, postupanja sa okolinom i sigurnosti i zdravlja  zaposlenika. U TKK d.o.o. razumjemo kvalitetu kao zadovoljstvo naših uposlenika i premašenje očekivanja kupaca naših proizvoda i usluga.

Pri tom smo svjesni odgovornosti koju od nas dugoročno i kratkoročno očekuje uža i šira društvena zajednica i koja se iskazuje kroz zahtjeve za obezbjeđenje procesne sigrunosti, što manjeg utjecaja na okolinu i održavanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Jedan od sastojaka integralne politike je kontinuirano praćenje ostvarivanja mjerljivih ciljeva u određenim poljima.

Rukovodstvo obezbjeđuje da su sa tom politikom upoznati svi koji rade za društvo, u ime društva ili pod kontrolom društva, i da je održavamo i neprestano poboljšavamo sukladno očekivanjima naših kupaca, vlasnika i zahtjeva na koje smo pristali.

Na sebe preuzimamo odgovornost da ćemo i ubuduće:

 • Za usluge i proizvode određivati i propisivati načine poslovanja, zahtjeve kvalitete, zahtjeve procesne sigurnosti i sprječavanja nesreća većih razmjera, zahtjeve postupanja sa okolinom i sigurnosti i zdravlja na radu,
 • usklađenim planiranjem razvoja i godišnjim planovima poslovanja obezbjediti sistematsko provođenje mjera za podizanje nivoa kvalitete, za smanjenje utjecaja na okolinu i za sprječavanje zdravstvenih oštećenja i ozljeda na radu,
 • usavršavati sistem upravljanja procesnom sigurnošću na temelju osobnog i međunarodnog iskustva (npr. ISO 31000, istraživanje i razvoj), raditi na spriječavanju velikih nesreća i poboljšavati postupke za preduzimanje mjera u slučajevima izvanrednih događaja,
 • sprovoditi sistematsko osposobljavanje osoblja koje svojim postupanjem utječe na kvalitetu, procesnu sigurnost, postupanje sa životnom sredinom i na sigurnost zdravlje na radu,
 • voditi računa o usklađenom zadovoljavanju interesa i očekivanja kupaca naših proizvoda, drugih korisnika okruženja u kome djelujemo, zaposlenika i ekonomskih zahtjeva vlasnika društva TKK,
 • sistematski pratiti i potvrđivati kvalitetu naših proizvoda i organizacionih sistema, i sa nadzorom neovisnih ovlaštenih institucija,
 • pratiti - mjeriti i analizirati ključne parametre svog djelovanja koji mogu bitno utjecati na integralnu politiku i na temelju nalaza korektivno i preventivno djelovati,
 • voditi računa o učinkovitom trošenju energije i stvaranju što manje otpada,
 • našim proizvodima i uslugama, u okviru svog cjenovnog razreda, ostvarivati natprosečnu kvalitetu, ulivati kupcima povjerenje u naše sposobnosti i težiti premašenje kupčevih očekivanja,
 • prednost ćemo davati dobavljačima i materijalima koji će iskazivati višu razinu kvalitete i koji će biti ekološkiji, 
 • razvijati uzajamno korisne odnose sa partnerima,
 • obezbjediti da se usvojena politika poštuje kao okvir za postavljanje strateških ciljeva i ciljeva izvođenja, da se poštuje, ostvaruje i poboljšava na svim razinama poslovnog procesa,
 • obezbjediti da usvojena politika bude na raspolaganju javnosti i da sa njenim sadržajem, na odgovarajući način, budu upoznati svi koji rade za organizaciju, u njeno ime ili pod nadzorom organizacije, uključujući naše kupce i dobavljaće.

Ciljevima, koji su određeni integralnom politikom, u TKK želimo  obezbjediti visoku kvalitetu proizvoda i usluga uz ispunjenu procesnu sigurnost, obezbjeđenu zaštitu na radu zaposlenika i što manji utjecaj na okolinu, čime ostvarujemo svrhu odgovornog postupanja koja je dobrovoljna inicijativa odn. napor svjetske hemijske industrije da ostvari i pokaže napredak u polju procesne sigurnosti, zaštite zdravlja, zaštite na radu i zaštite okoline.

Srpenica, 2. 9. 2013