Kvaliteta, okoliš, zdravlje, sigurnost i sprječavanje nesreća većih razmjera

Integralna politika sistema upravljanja obuhvata politike na poljima kvalitete, procesne sigurnosti i sprjećavanje nesreća većih razmjera, postupanja sa okolinom i sigurnosti i zdravlja zaposlenika. U TKK d.o.o. razumijemo kvalitetu kao zadovoljstvo naših zaposlenika i premašenje očekivanja kupaca naših proizvoda i usluga.

Pri tom smo svjesni odgovornosti koju od nas dugoročno i kratkoročno očekuje uža i šira društvena zajednica i koja se iskazuje kroz zahtjeve za obezbjeđenje procesne sigrunosti, što manjeg utjecaja na okolinu i održavanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Jedan od sastojaka integralne politike je kontinuirano praćenje ostvarivanja mjerljivih ciljeva u određenim poljima.

TKK d.o.o. se trudi u radu obezbijediti procesnu sigurnost i zdravlje zaposlenika u pogonu i stanovnika u okolini pogona, kao i zaštitu  okoline. Naš cilj je rad bez velikih nesreća koje bi mogle imati štetne posljedice po naše zaposlenike, okruženje i naše poslovanje.

U svom radu radimo i sa opasnim materijama, zato postoji mogućnost da u pogonu dođe do nekontroliranog ispuštanja tih tvari u okolinu, gdje bi mogle uzrokovati štetne posljedice po ljude i okolinu. Zbog toga smo odlućni u pogonu uspostaviti i održavati visoku razinu zaštite u slučaju izvanrednih događaja, time što ćemo učiniti sve da ih spriječimo i umanjimo njihove posljedice, ukoliko do njih već dođe. Ta obveza se odražava u ovoj politici koju sprovodimo uz podršku rukovodstva i uz suradnju svih zaposlenih, a s njom su upoznati naši ugovorni partneri i javnost.