O kompaniji

Naziv društva TKK d.o.o.
Adresa Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
Telefon 05 384 13 00 / 01
Faks 05 384 13 90
E-mail info@tkk-group.com
Matični broj 5043123
Porezni broj SI49428969
Društvo je registrirano kod Okružnog suda Nova Gorica
Temeljni kapital društva 1.059.042,73 EUR
Naziv društva TKK d.o.o. Sarajevo
Adresa Briješće polje 15, 71000 Sarajevo
Telefon +387 33 46 46 87
Faks +387 33 46 89 03
E-mail info.ba@tkk-group.com