Katalog proizvoda dodaci za beton i maltere, kao i zaštitni premazi

Srpenica, 16. 4. 2015
U novom katalogu su predstavljeni zaštitni premazi i proizvodi iz oblasti dodataka za betone i maltere. Na jednostavan način je prikazano koji proizvod se koristi za:
- zaštitu površina,
- sanaciju,
- betoniranje u zimskim uslovima,
- proizvodnju vodonepropustljivih betona,
- veću čvrstinu betona,
...
Katalog možete da prelistate na: e-katalog  odnosno kao pdf dokument na KATALOG