NOVO - Tekapur PU lepak za zidanje

Srpenica, 1. 7. 2013
Tekapur PU lepak za zidanje namenjen je za zidanje pregradnih zidova kao zamena za malter kao i za lepljenje različitih građevinskim materijala. Služi kao odlična zamena za malter.

Više o produktu Tekapur PU lepak za zidanje.