AKCIJA TEKAFIKSI!

Srpenica, 18. 4. 2013

TKK Beograd u periodu od 22. 04. do 26. 04. 2013 sprovodi prodajnu akciju u kojoj učestvuju svi proizvodi grupe.

  1. Na proizvode grupe TEKAFIKS  odobrava se dodatnih 15% za vreme trajanja akcije
  2.  Proizvodi na promociji učestvuju i u paket akciji i to
  • Veliki paket: 2 kutije tekafiksa (max 1 kutija tekafiks BT) sa 15 % dodatnog rabata i 8 bilo kojih kutija sa 10 % dodatnog rabata
  • Mali paket: 1 kutija tekafiksa (bez tekafiksa BT) sa 15 % dodatnog rabata i 4 bilo koje kutije sa 10 % dodatnog rabata

Poručite kod TKK d.o.o. Beograd ili Vašeg distributera!