Tekapur Super Flex

Za montiranje i ugrađivanje prozorskih i vratnih okvira u kombinaciji sa trakama za zaptivanje ili masama za zaptivanje.

Tekapur Super Flex može zbog veće elastičnosti da podnese veća rastezanja (dilatacije). Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju.

Certifikati
Pakovanje
Aerosol doza: 750 ml
Područje upotrebe

Prilikom ugrađivanja prozora i vrata uz penu Super Flex preporučujemo i upotrebu traka i mase za zaptivanje 3MONT.