Tekamal Silika MSM 0-1

Za sanaciju i fino izravnavanje oštećenog betona do 5 mm.

Tekamal Silika MSM je pripremljena mešavina cementa, kvarcnog peska, specijalnih hemijskih dodataka, polimernih vlakana i mikrosilike (silica fume). Namenjena je sanaciji oštećenih betona i maltera, posebno na objektima izloženim značajnim mehaničkim i fizičkim opterećenjima, i hemijskoj koroziji.

Pakovanje
Vreće: 25 kg
Područje upotrebe

Maksimalna debljina nanešenog sloja pri jednom nanosu zavisi od položaja površine koju saniramo  horizontalna, kosa, vertikalna, tavanična ), i njene glatkoće. Veća debljina maltera postiže se po potrebi nanošenjem više slojeva, kada se sledeći sloj nanosi tek nakon dobrog prianjanja predhodnog i postizanja njegove stabilnosti, ali još nezavršenog procesa vezivanja.

Prilozi